2022

16.11.2022

Propozice 

Závod bude konaný v souladu s platnými nařízeními Ministerstva zdravotnictví. 

Termín: 12.5. - 15.5.2022
Start dlouhá trasa: pátek od 7:00 do 9:00 hodin (při extrémních teplotách i dříve)

Meeting - pro dlouhou trasu ve čtvrtek 2022 ve 21 hodin - doporučujeme!!!

Start střední trasa: sobota od 7:00 do 9:00 hodin  (při extrémních teplotách i dříve - možná si střihnete noční)

Meeting - pro střední trasu v pátek 2022 ve 21 hodin - není povinný

Start krátká trasa: sobota od 9:00 hodin

Meeting pro krátkou trasu v 8:00 hodin.  POVINNÝ! (kdo nebude, má smůlu a upozorňuji předem, že short je doprovodný, je nutná práce s mapou a opravdu nebudu vysvětlovat jednotlivě každému trasu, nejsme na canicrossu, jsme na dogtrekku a dogmaratonu)


Uzávěrka plateb: 28.4.2022.   Po tomto datu bude startovné možné hradit do 6.5.2022 na účet za vyšší cenu startovného. Po 6.5.2022 již nebude možné se  přihlásit a neuhrazený  zaregistrovaný závodník nebude mít umožněný start, takže přijet na drzo na start a počítat s tím, že pustíme na trasu -  nepřipadá v úvahu.
V případě neuhrazení startovného bude uvolněno dalšímu závodníkovi. Počet závodníků je limitován, maximální počet je 240 týmů. V případě naplnění kapacity bude umožněno se přihlásit pouze na trasy zařazené do MČR.  
Místo: Křenek - autokemp KAČER
Trasy: krátká cca 22  km (sjízdná i s terénním kočárkem), střední cca 44 km, dlouhá cca 100+km

Kategorie:
LONG: DTM1, DTM2, DTW1, DTW2

MID: DMM, DMW

Short: ženy, muži, děti

Trasy jsou vedeny většinou po turistických značkách, cyklostezkách, ale i neznačených cestách, které jsou ale v aplikaci mapy.cz. Směr trasy je dán a jeho porušení povede k diskvalifikaci.

Startovné: 

LONG 450,- Kč za tým do uzávěrky, po uzávěrce 550 ,- Kč

MID 400,- Kč za tým do uzávěrky, po uzávěrce 500,- Kč

SHORT 350,- Kč  za tým do uzávěrky, po uzávěrce 450,- Kč

Za přihlášeného je považován jen ten, kdo uhradí startovné!!!

Zahraniční účastníci mohou uhradit v hotovosti při registraci. Je nutné do mě "kopnout", že jste zahraniční účastníci, protože koho znám, tak toho beru za našeho :-D. Napište to třeba do přihlášky do kolonky druhého psa, to snad neminu tuto informaci. 

V případě změn  účastníků, jako že někdo nemůže, nebo se mu nechce, tak ať si převede startovné na koho chce, to jako pořadatel fakt dělat nebudu, jen to nahlásíte ty  změny buď přes mail postopachrudolfa@gmail.com a nebo v horní části je kontaktní formulář. Po uzávěrce nebudu už žádné změny akceptovat. 

Vracení startovného - fakt si rozmyslete, zda do toho půjdete a teprve pak pošlete peníze za start, protože tohle je to nejhorší, co můžete pořadateli udělat. Startovné budu vracet jen v případě, že si zlámete  nohy, zlomené ruce vás nijak v běhu neomezují (vlastní zkušenost).  A těhotné chlapy taky uznávat nebudu (též zkušenost z roku předchozího). A budu ho vracet maximálně do UZÁVĚRKY. Já s tím mám pak problém, protože divte se, ale objednávám počty pamětních placek, ceny, občerstvení....ono to fakt není zadarmo.

Možno jít s více psy (každý další pes je zdarma). 


Veterinární podmínky: platné očkování.

Povinná výbava dlouhá trasa: voda pro psa i psovoda, jídlo pro psa, kartička pojištěnce, lékárnička (jedno obinadlo, 5 ks polštářkových náplastí, termofolie), čelovka nebo svítilna, reflexní prvky na oblečení nebo na psovi,  nabytý mobilní telefon.

Doporučená výbava: bivakovací potřeby (hamaka/karimatka, spacák), botičky pro psa,  aplikace v mobilu mapy.cz, plavky a peníze, cestou je dost hospod, mapa (dodá pořadatel, pokud to zvládnete bez ní, budete borci)

Povinná výbava střední trasa: voda pro psa a psovoda, lékárnička (jedno obinadlo, 5 ks polštářkových náplastí, termofolie), reflexní prvky na oblečení. Nabytý mobilní telefon (doporučujeme aplikaci mapy.cz mít staženou)

Doporučená výbava: plavky a mapa

Povinná výbava krátká trasa: voda pro psy a psovoda, lékárnička, nabytý mobilní telefon, mapa (dodá pořadatel)

Povinná výbava bude kontrolována na startu a může být kontrolována i v cíli nebo na trase na živé kontrole!

Doprovod: partnerů a kamarádů je vítán, pokud půjde o jednu osobu a ne o skupiny. Do cíle však musí přijít všichni současně, jinak nebude započítán cílový čas.


Pravidla: vychází z pravidel dogtrekkingu viz. https://www.dogtrekking.info/pravidla_cze.htm 
Hlavní pravidlo: psovod je se psem při dogtrekkingu spojen buď postrojem a vodítkem připjatým k bedernímu pásu, nebo vede psa pouze na vodítku. V žádném případě není možno jít se psem na volno, a to ani krátkodobě. TO PLATÍ I PRO DOPROVOD!


Kontrolní body budou kleštičky většinou, možná někde i nějaká otázka. Kartičku a mapu dodáme při registraci. Doporučujeme si stáhnout aplikaci www.mapy.cz Bude potřeba.

Vyhlášení kategorií proběhne pro long a mid v neděli od 10:00 hodin.  

Vyhlášení kategorie short bude v sobotu v 17 hodin (dotazy typu: kdy bude vyhlášení, už máte předběžné výsledky..... fakt na toto odpovídat nebudeme, není na to čas).  

Pokud se účastník vyhlášení nezúčastní, ztrácí nárok na ceny (tj. neposílají se poštou). U shortu ztrácí i nárok na pořadí. Midaři a Longaři ztratí jen tu cenu, ale výsledek bude započítán. V případě nedokončení účastníka trasy je povinen toto nahlásit na telefonní čísla, která budou předána na startu společně s mapou a popisem trasy. Pořadatelé si vyhrazují právo z důvodu bezpečnosti vždy vědět, zda se daný účastník nachází ještě na trati a nebo se závodu již neúčastní.

Svoz z trati: v případě zranění psa či psovoda, či vyčerpání bude uhrazen na místě před svozem, částku určíme v průběhu roku 2022.  Svoz bude omezen i časově, nebudeme  jezdit nonstop. 


Parkování je zajištěno v místě startu/cíle. Při parkování se řiďte pokyny pořadatele. Podmínkou účasti je, že se zasláním přihlášky se účastníci zavazují dodržovat pravidla uvedená v propozicích a pokyny pořadatelů. Nerespektování podmínek účasti bude posuzováno individuálně a může vést k vyloučení ze závodů. Účastník je povinen si po svém pejskovi uklízet jak v prostorách startu a cíle, tak při průchodu obcemi. Každý startující musí splňovat podmínky dobrého zdravotního stavu a nesmí vykazovat známky vysoké únavy a vyčerpání, opilosti, či užití omamných látek. V opačném případě si pořadatelé vyhrazují právo tuto osobu nepřipustit na start či vyloučit ze závodu. Účastníci musí být starší 18 let. V případě věku účastníka 15 - 17 let musí společně s přihláškou zaslat i písemný souhlas zákonného zástupce. Mladší 15 let mohou startovat jen v doprovodu plnoleté osoby. Účastník startuje na vlastní riziko.

Platby startovného : 1282218036/3030 variabilní symbol uveďte telefonní číslo

Ubytování: Autokemp Kačer. Ubytování bude možné si domluvit v  chatkách, možnost i v autech, stanech a klidně i pod širákem, vše přes stránky autokempu Kačer https://www.autokempkacer.cz/  Občerstvení bude zajištěno v zázemí dogtrekku.

Vyplněním přihlášky udělujete souhlas v  souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "Nařízeni") a jste informován/a,

že v souvislosti s účastí na  dogtrekku "Po stopách Rudolfa II. s Aikem, je organizátor Hanácký mushers club oprávněn zpracovávat Osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození
 • Email a telefon
 • Výsledky z akce
 • Informace o psovi

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

Jsem srozuměn/a se svým právem:

 • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení)
 • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení)
 • na výmaz Osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle č. 17 Nařízení
 • na omezení zpracování Osobních údajů v případech dle č. 18 Nařízení
 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení
 • odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení
 • podat proti Správci údaj stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/a, obsahu rozumím a souhlasím s ním.


     Výsledky ke stažení zde: 

Fotogalerie

Poděkování

Po stopách Rudolfa II. s Aikem - V. ročník

A opět jsme se se Standou Fortelným rozhodli, že do toho jdeme, trasy má člověk tak trošku v hlavě a začíná nám příprava už někdy v listopadu 2021. Vše probíhá až moc hladce, trasy mám, dogtrekking 120 km, dogmaraton 44 km, doprovodný short 22 km. Stále ale mi vrtá hlavou tzv. long......120 km, to mě zabijou, vždy, když pořádáme dogtrekk, tak je to nácvik na peklo.....musím to zkrátit....105 km.....pořád moc....tak přemýšlím a nakonec je z toho konečná verze 91 km. Tak to by bylo a teď se vrhnout na povolení a na celou tu akci a vše, co je třeba. Tady mi přichází na pomoc Renata Macková a předává mi kontakt na firmu AKINU, která zásobuje majitele různých zvířátek krmivy a různými doplňky a dalšími potřebnými věcmi, co mazlíčci potřebují. AKINU už mi jeden rok poskytla ceny, a tak jsem věděla, že to bude precizně zpracované. A bylo a když jsme si přijeli do AKINU pro sponzorský dar dodávkou, tak jsem si říkala, to tam prostě nenarvu, to nejde, toho je tolik, že to prostě nejde. Ale protože se ničeho nebojíme, nakonec se auto nafouklo a vše jsme tam narvali. Do teď nechápu, jak se mi to podařilo. Děvčata v Akinu byla jako včeličky šikovné a moc jim tímto děkuji za úžasnou přípravu a poskytnutí i stanu, do kterého jsme pak umístili celé centrum dění a při vyhlašování jsme tento prostor vyplnili jejich sponzorským darem pro naše závodníky.

Pak mi ještě Michal Tománek a Renča Macková přeposlali nabídku od Fitmina, že prý nějaká restaurace pro psy. No zní to divně, ale proč ne. Píšeme si, voláme si, jako zní to nakonec dobře a začínáme domlouvat termín, zda sobota, nebo pátek, ukecávám je na sobotu a oni volí našeho Rudolfa před výstavou loveckých plemen a hele, ono jako to fakt bylo super, tohle mají opravdu vymakané, takže jo, úspěch, Fitmin a jejich přístup k pohoštění pejsků.....dobrý nápad, děkujeme.

Další, kdo nám přispěchal na pomoc, tak tady jako každý rok přijela Anička a Bróňa ze Žufríka a opět mi připravili překvapení pro závodníky - ty čtyřnohé a připravili to na mojí prosbu tzv. pro blbé, abych něco nepokazila a vše bylo popsané, že jsem s tím opravdu neměla práci a jen jsem předávala ceny podle umístění, úžasná spolupráce.

A aby to nebylo jen pro čtyřnožce, tak Šestajovický pivovar obdaroval dvounožce pivem. Tak snad si přišli na své všichni.

Ale to jsem přeskočila vlastně až na konec.....takže zpět.

Příjezd závodníků ve čtvrtek spustil pro mě a pro Standu opět ten kolotoč bez spaní, občas rychlé natažení se a zase hup na nohy. Přijel nám pomoci Kuba a Eva z naší party Eskadra Puňťa a Alík (někdy vám ten název vysvětlím) a taky přijela na pomoc Irenka Prosová.

Hlavně něco nezapomenout doma, ať nejezdíme jak pitomci furt sem a tam. Přijel Roman se Šestajovickým pivovarem, který se začal o nás starat, aby nebyl hlad a žízeň a vydrželo mu to (naštěstí) až do neděle a moc děkujeme.

Začalo se tedy to známé kolečko - vysvětlení trasy, start a hurá vstříc pátku třináctého.....jo, začalo to slibně, v pátek jsem si šla lehnout tak ve tři ráno, ve čtyři budík, jela jsem zavěsit poslední kontrolu a aby to nebylo jednoduché, tak jsem zapadla s autem tak blbě do pole, že mě musel přijet vytáhnout Kuba. Dobrý, hodina spánku, to se zvládne, začínáme chystat příjezd dogmaratonců, nafáborkovat trasu pro short a mid, aby nám nebloudili po lese kolem jezera. Vše klape, začíná peklo, teploty stoupají a atakují bod varu.

Začíná nám první svoz, kdy stahujeme z trasy závodníky, ale ne kvůli jejich vyčerpání či vyčerpání psů, ale kvůli útoku cizího psa na naše lidi, jedeme veterinu, pak holky jely na chirurgii a pokračujeme dál.

Přijíždí nám dogmaratonci, opět to večerní sezení a pokus o plán se nějak vyspat, ten je nakonec přerušen dalším svozem pro longaře.

Sobotní den začíná být trošičku příjemnější na teploty a startují nám dogmaratonci, posun startovního času vítají a všichni zmizí ještě před osmou ráno. Nastupují shorty, jenže než se otočíš, tak je první short v cíli.

Den nám plyne nějak moc rychle, ale tentokrát jsme si jasně stanovili časový rozvrh a už to jede, už se to točí. Vyhlašujeme short, vyhlašujeme pro závodníky na shortu kategorii speciálně pro děti a tady je to mega radost, protože všechny čtyři děti dostávají ceny a jsou šťastné a o tom to přeci je.

Sobotní večer začíná nastupovat, začínají se uzavírat cíle, protože docházejí poslední závodníci z dogtrekkingu a z dogmaratonu. A je to. Přežili, všichni to přežili, my můžeme dát pivo, rum a jít si zazpívat s harmonikářem, který nám hraje u piva.

Neděle ráno pro nás začíná opravdu brzy, něco kolem šesté už mám vyvenčené pejsky a jdu chystat pořadí na vyhlášení, nachystat ceny a jak to tam tak nosím, tak se ten stan od AKINU pěkně plní a plní a plní........mají vůbec závodníci tolik místa v autě? No snad jo.

A hele, mám tu něco navíc, tak vyhlásíme z longu dítě, naši Natálku, vůbec to nečeká a s výrazem, že tomu stále nevěří, že dostane tolik cen za účast na longu, přebírá za bouřlivého potlesku ceny.

Vyhlášení všech kategorií proběhlo hladce a máme tu naší oblíbenou speciální kategorii, tentokrát kategorie šnek. Protože ten, kdo uzavře cíl, je pro nás pořadatele ten možná nejcennější, protože můžeme s klidným srdcem říct, že to dopadlo dobře a všichni jsou v cíli.

Šnek byl vyhlášen na longu a na midu.

Pro letošní rok jsme volili kemp Kačer a byla to dobrá volba. Moc děkujeme všem, kteří přijeli, zúčastnili se a odjeli šťastní, to byl náš cíl.

Má to smysl.

Veliké díky všem a největší poděkování patří:

AKINU za stoprocentní sponzorský dar včetně zapůjčení stanu a banerů

Aničce Rožňové a Bróňovi Stehlíkovi z Žufrika, za parádní přípravu bašty pro psy na všechny pozice a na dětskou kategorii a speciální kategorii a na bodovaná místa.

Fitmin za Pestauraci, se kterou za námi přijeli, aby si i pejsci nacpali bříška

Romanu Hrdlicovi a Šestajovickému pivovaru za občerstvení a uhašení žízně a za ceny pro dvounožce v podobě piva

Šárce Tirnerová a její rodině a Autokempu Kačer za poskytnutí zázemí pro nás všechny.

Tomášovi Tomčovi za výrobu nádherných trofejí pro nejlepší z nejlepších.

Dále bych chtěla poděkovat všem obcím, které nás pustili do svého katastru a nejvíce bych za povolení chtěla poděkovat Lesům ČR.

Těšíme se na další rok a věřím, že se potkáme se všemi závodníky a se všemi, kdo nás podpořili na letošním pátém ročníku.

Za pořadatelský tým

Helena Bayerová a Standa Fortelný