2023

15.12.2023

FOTOGRAFIE NÍŽE V ODKAZE:

 výsledky 2023

PROPOZICE Ročníku 2023

Termín: čtvrtek 11.5.2023 - neděle 14.5.2023

Místo: Autokemp Kačer, Ovčáry

Pořadatel: Helena Bayerová a Standa Fortelný

Pravidla: dle soutěžního řádu dogtrekkingu ( https://dogtrekking.info/pravidla_cze.htm ) a dogmaratonu (https://www.mcr-dogmaraton.cz/)

Organizátoři si vyhrazují právo do uzávěrky závodu pozměnit propozice. (do 7.5.2023)

Změny v programu se vzhledem k vývoji epidemiologické situace budou řídit nařízením KHS a mohou se změnit i v den závodu.

Délka trasy (časový limit):

 • LONG - cca 83 km (48 hod)
 • MID - cca 47 km (24 hod)
 • SHORT - cca 23,5 km (8 hod)

Podmínky účasti

Každý účastník ručí za škody způsobené svým psem. Platné očkování psa proti vzteklině, pes musí být zdravý! Start bude povolen pouze za dodržení všech ustanovení zákona č. 246/1992 Sb. (zákon na ochranu zvířat proti týrání) a č. 77/2004 Sb. v platném znění. Zahraniční účastníci předloží platný pas zvířete v zájmovém chovu. (https://eagri.cz/public/web/svs/portal/zdravi-zvirat/cestovanisezviraty/cestovani/i-cestovani.html)

POZOR, VĚK PSA JE STANOVEN NA MIN. 18 MĚSÍCŮ. MLADŠÍ PES NEBUDE NA TRASU PUŠTĚN.


Přihlášky a startovné

Vyplňte prosím on-line formulář:

Startovné plaťte převodem na účet 1282218036/3030 variabilní symbol telefonní číslo závodníka, do zprávy pro příjemce uveďte RUDOLF a příjmení psovoda.

Registraci můžete ověřit zde: Seznam Přihlášených

Za přihlášeného se bere závodník se zaplaceným startovným.

Ceník

 • Long - 550 Kč 
 • MID - 450 Kč 
 • SHORT - 350 Kč 

Platba převodem pouze do pátku 5.5.2023 (z důvodu včasného připsání na účet).

Přihlášení je platné až po zaplacení startovného. Startovné nelze převádět na jiného účastníka.

U zahraničních závodníků platba probíhá na místě. Cena se určuje dle data přijetí přihlášky. Do přihlášky do vzkazu pro Rudolfa uveďte, že nejste z ČR, ať Vás nevyškrtnu 😊

Kategorie

 • LONG:
 • L-DTM 1: muži do 40 let
 • L-DTM 2: muži nad 40 let
 • L-DTW 1: ženy do 35 let
 • L-DTW 2: ženy nad 35 let
 • MID:
 • M-DTM muži
 • M-DTW: ženy
 • Účastníci LONGu, kteří již překročili věkovou hranici pro zařazení do kategorie DTx 2 se mohou sami rozhodnout, zda budou startovat v kategorii DTx 1 nebo DTx 2. Ve zvolené kategorii však bude nutné startovat celou sezónu 2023, pokud se účastník přihlásí na jiné akci seriálu MČR v roce 2023 do odlišné kategorie, bude z bodování seriálu MČR vyřazen. (vice informací zde: https://dogtrekking.info/pravidla_cze.htm
 • SHORT:
 • ŽENY
 • MUŽI

Prezentace, Briefing, Start i Cíl jsou v kempu Autokemp Kačer, Ovčáry v označené chatce. Pořadatel může přesunout cíl v rámci kempu k ohništi.

Prezence, veterinární přejímka

 • LONG - čtvrtek 11.5.2023 od 18:00 do 20:00 hod.
 • MID - pátek 12.5.2023 od 18:00 do 20:00 hod. (výjimečně i v sobotu 13.5.2023 od 7:00 do 8:00 hod. po předchozí domluvě s pořadatelem)
 • SHORT - sobota 13.5.2023 od 6:00 do 8:00 hod. Při prezenci budou kontrolovány očkovací průkazy psů, i těch, kteří se budou pohybovat v areálu a závodu se neúčastní.
 • Závodníci obdrží mapu (LONG velikosti A3), itinerář a startovací kartu.

Briefing

Účastníci se při briefingu dozví podrobnosti o trati, bivaku, kontrolních bodech, nouzové tel. číslo apod. (https://dogtrekking.info/pravidla_cze.htm)

 • LONG - čtvrtek 11.5.2023 přibližně ve 21:00 hod.
 • MID - pátek 12.5.2023 přibližně ve 21:00 hod.
 • SHORT - bez briefingu

Start

 • LONG - pátek 12.5.2023 od 07:00 do 09:00 hod.
 • MID - sobota 13.5.2023 od 07:00 do 09:00 hod.
 • SHORT - sobota 13.5.2023 od 09:00 do 10:00 hod. Závodníci v tomto časovém okně startují v libovolném pořadí v časovém intervalu nejméně 1 minuty, čas startu jim bude vyznačen na startovní kartu.
 • Pro LONG je případně možné startovat kdykoli v pátek či v sobotu, jako čas startu však bude vyznačeno - pátek 12.5.2023 v 9:00 hod, závodník si tak zkrátí standardní časový limit (do cíle je třeba dorazit nejpozději v neděli 14.5.2023 v 10:00 hod.). Pokud se tak rozhodnete, uveďte to prosím v přihlášce do poznámky.

V případě, že teploty budou opět atakovat k hranici označující zážeh před peklem (28° C a více), pořadatel si vyhrazuje právo na posunutí startu kategorií LONG a MID na 5:00 až 6:00 hodin a kategorie SHORT od 7:00 hodin. Pro ty, co nebudou s touto hodinou smíření, bude umožněn start od 8:00 do 9:00.

Trasa

Povede po turistických značkách, naučných stezkách a cyklostezkách směr Kokořínsko. Chtěli jste Kokořín, počítejte s asfaltem i. Trasa je plánovaná s dostatkem vody na trase pro LONG.

Mapa: Potřebný výřez obdrží každý závodník při prezenci.

Kontrolní body: Na trati bude několik kontrolních bodů s kleštičkami, jimiž si závodník do startovací karty označí návštěvu kontrolního bodu. Alespoň na jednom kontrolním bodu bude "živá kontrola" na trase LONG, v tomto místě bude možno doplnit zásoby vody. Náhodné kontroly se zaměří zejména na dodržování zákazu volného pohybu psů v závodě a na kontrolu povinné výbavy.

Povinná výbava

Bude kontrolována na startu a může být kontrolována kdekoli na trati i po příchodu do cíle!

 • LONG
 • Mapa s trasou (zajistí pořadatel) nebo vlastní
 • Lékárnička
 • 1 x obvaz hotový
 • 1 x elastické obinadlo
 • 5 x náplast s polštářkem
 • 1x izotermická folie
 • miska pro psa
 • strava pro psa a pro člověka
 • lahev na vodu pro psa
 • dvě botičky pro každého psa
 • funkční svítílna (doporučujeme čelovou)
 • průkaz zdravotního pojištění
 • lentilky
 • MID
 • Mapa s trasou (zajistí pořadatel) nebo vlastní
 • Lékárnička
 • 1 x obvaz hotový
 • 1 x elastické obinadlo
 • 5 x náplast s polštářkem
 • 1x izotermická folie
 • miska pro psa
 • lahev na vodu pro psa
 • funkční svítilna
 • dvě botičky pro každého psa
 • lentilky
 • SHORT
 • Mapa s trasou (zajistí pořadatel) nebo vlastní
 • miska pro psa
 • lahev na vodu pro psa
 • 2 botičky na psa
 • Doporučená výbava
 • funkční mobilní telefon
 • pláštěnka nebo pokrývka hlavy, dle počasí
 • náhradní oblečení
 • buzola
 • náhradní baterie
 • zahraniční účastníci pojištění léčebných výloh
 • košík (náhubek)
 • pro long - bivakovací potřeby (spacák, alumatka/hamaka/karimatka)

Vyhlášení výsledků

 • LONG - neděle 14.5.2023 po 10:00 hod.
 • MID - neděle 14.5.2023 po LONGu.
 • SHORT - sobota 13.5.2023 v 17:00 hod. V případě, že to budeme stíhat, může být vyhlášeno i dříve. Ne však dříve jak v 15 hodin.
 • Ceny si budou účastníci přebírat výhradně osobně v době určené pořadatelem. Kdo se vyhlášení nezúčastní, ztrácí nárok na ceny. Vyzvednout či zaslat poštou lze pouze pamětní listy a medaile.

Další podmínky

 • Závod je zařazen do seriálu Mistrovství ČR v dogtrekkingu a dogmaratonu. Závodníci jsou povinni řídit se Soutěžním řádem dogtrekkingu a dogmaratonu.
 • Dogtrekking je extrémní vytrvalostní sport. Účastníci jsou při něm odkázáni pouze sami na sebe a do závodu vstupují na vlastní nebezpečí.
 • Účastníci ve věku 15-18 let předloží při prezentaci písemný souhlas zákonného zástupce.
 • Závodník do 15 let se smí účastnit pouze s dospělým doprovodem, který ale závodníkovi nikterak nesmí pomáhat.
 • Účastníci se na trati pohybují nejvíce ve dvojicích. Po celou dobu závodu musí být psi připoutaní.
 • Odvoz z trasy bude zajištěn zdarma v případě úrazu nebo vyčerpání psů, v ostatních případech za poplatek 200 Kč. Upozorňujeme (po odstoupení ze závodu) na možnost využití vlastního odvozu z trati s podmínkou informovat pořadatele.
 • Odvozy z důvodu "je mi zima a nemám spacák" NEBUDOU zajišťovány!
 • Porušení pravidel (zejména volný pohyb psů v závodě i na pozemcích autokempu) může vést k okamžité diskvalifikaci.

Ubytování si zajišťuje každý sám.